Foreningens navn er:

"Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Holbæk Kommune" og har hjemsted i Holbæk.

Foreningens formål er blandt andet

- at udbrede kendskab til og interesse for æstetiske og kulturhistoriske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber,

- at søge forestående ændringer, der kan virke skæmmende, tilpasset omgivelserne, hvad enten disse er et gadebillede, en havnefront, et kystbillede, overgangen fra by til land eller det åbne landskab,

- at søge bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført i tilfælde, hvor det skønnes ønskeligt, hvad enten dette skyldes en bygnings værdi eller hensynet til en bygnings eller by´s omgivelser og

- at foretage undersøgelser af bygningers bevaringsværdi såvel historisk som miljømæssigt.

Foreningen udgiver flere gange om året et medlemsblad, der hedder "BEVAR MIG VEL".

Yderligere oplysninger kan fås hos foreningens formand

Peter Korsgaard

Stillidsvej 27

4300 Holbæk.

 

Mail: korsgaardpeter@gmail.com